Home » Leefregels

Leefregels

  1. Je komt op tijd.
  2. Je brengt je agenda altijd mee naar school. Je geeft die onmiddellijk aan een leerkracht als die erom vraagt.
  3. Bij het belsignaal wacht je op de afgesproken plaats. Je gaat samen met je klasgroep en je leraar naar je lokaal.
  4. Je gedraagt je rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen. Hierbij spreek je behoorlijk Nederlands.
  5. Je hebt het nodige materiaal bij je. Je draagt zorg voor je eigen materiaal, dat van anderen en dat van de school.
  6. Je verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt.
  7. Je eet en drinkt enkel tijdens de pauzes of als je de toelating krijgt. Afval gooi je in de vuilnisbakken.
  8. Je rookt NIET op school of op het schooldomein.
  9. Je GSM staat op stil tijdens de lessen. Bij diefstal, verlies of beschadiging van kostbare voorwerpen kan de school niet aansprakelijk gesteld worden (Je laat ze beter thuis!).
  10. Je wettigt elke afwezigheid.

Het spreekt vanzelf dat wat verboden is door de Belgische wet, ook op school NIET toegelaten is.

Het spreekt vanzelf dat het volledige schoolreglement blijft gelden.

Feeling Good @ Bellevue

Opendeuravond

vrijdag 4 mei: 17.00 – 20.00

Infonamiddag

Zaterdag 26 mei: 14.00 – 17.00

Inschrijvingen

Vanaf nu t.e.m. donderdag 5 juli: 09.00 – 16.30

Vanaf  donderdag 16 augustus: 09.00 – 16.30

Lekkers uit de keuken