Home » Onze visie

Onze visie

Ons motto: Feeling good @ Atheneum Bellevue

Op onze Bellevueschool streven we naar een zo groot mogelijk welbevinden (“feeling good”) door optimale participatie (inspraak van leerlingen, ouders, leerkrachten) om een maximale leerwinst te bereiken bij ALLE leerlingen.

Tal van vakoverschrijdende projecten zorgen voor een vernieuwende aanpak.

Bijzondere aandacht gaat naar sport, dans, PO (kunst en cultuur) en ICT (computers).

Onze pijlers:
de 4 P’s; persoonlijk – prestaties – projecten – participatie.

 • Persoonlijk(heid)
  • individuele aanpak: zwakkere & sterkere
  • individuele inspraak
  • individuele verantwoordelijkheid
  • ieder individu even belangrijk
 • Prestaties
  • maximale leerwinst bij ALLE leerlingen
  • evaluatie: 4 x DW + 2 x Ex + 5 x oudercontact
  • zelfvoldoening leerlingen:
  • zelfwerkzaamheid in klas en via computer
  • via projecten:
   • prijzen behalen individueel en in groep
   • vervaardigen kunstwerken, dans, toneel
 • Projecten
  • vakoverschrijdende eindtermen nastreven: burgerzin, sociale vaardigheden, gezondheidsopvoeding, milieuopvoeding,…
  • bezoeken, extra lessen
  • deelname aan wedstrijden
 • Participatie: echte inspraak
  • ouders: via schoolraad of vriendenkring/ouderraad of persoonlijk onderhoud
  • leerlingen: via leerlingenraad of individueel
  • personeel: via schoolraad, basiscomité, wekelijkse personeelsvergaderingen
  • kwaliteitsenquêtes

Feeling Good @ Bellevue

Opendeuravond

vrijdag 4 mei: 17.00 – 20.00

Infonamiddag

Zaterdag 26 mei: 14.00 – 17.00

Inschrijvingen

Vanaf nu t.e.m. donderdag 5 juli: 09.00 – 16.30

Vanaf  donderdag 16 augustus: 09.00 – 16.30

Lekkers uit de keuken